Gastouderbureau

Oudercommissie


De oudercommissie van Gastouderbureau Westland heeft als doel:


•     De belangen zo goed mogelijk behartigen van de kinderen met betrekking tot de opvang en

     het vertegenwoordigen van de ouders;

•     Het adviseren en overleggen met de directie over:

     -   het pedagogisch beleidsplan;

     -   de kwaliteit van de gastouderopvang;

     -   de Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid.

     -   de prijzen van de kinderopvang;

     -   de GGD inspectie;

     -   eventuele verbeterformulieren;

•     Het realiseren van meer betrokkenheid bij de ouders;

•     Het ontvangen en beantwoorden van e-mails;

•     Het behandelen van eventuele klachten.

     Dit kan, indien wenselijk, in samenwerking met de Geschillencommissie Kinderopvang waar

     GOB Westland bij is aangesloten.


De oudercommissie bestaat uit vraagouders, welke ingeschreven zijn bij GOB Westland.

Momenteel bestaat de oudercommissie uit de volgende leden:

•     Mw. L. Paredes Sanchez (voorzitter)

•     Dhr. M. Boers (penningmeester), uittredend

•     Mw. W. Wilmot (secretaris)

•     Mw. L. Boom

•     Mw. L. de Jong

•     Mw. J. Sta

•     Mw. E. van der Leden


Op donderdag 11 januari 2018 is de elfde vergadering geweest van de oudercommissie. De notulen kunt u inzien op Infantum.

De eerstvolgende vergaderingen van de oudercommissie staan gepland op: donderdag 17 mei 2018 en donderdag 4 oktober 2018Wilt u meepraten over de opvang van uw kind?

Treedt dan toe en vergader ongeveer vier keer per jaar mee.

Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt,

welke gepubliceerd wordt op ons Infantum administratie

syteem waar het inzichtelijk is voor voor iedereen die is

ingeschreven.