Gastouderbureau

Diplomalijst

Bijgewerkt op 16 november 2015


Om te mogen werken als gastouder moet u een geschikt diploma uit de lijst hieronder hebben. Het certificaat goed gastouderschap of een Ervaringscertificaat (EVC) volstaat ook. Daarnaast heeft u een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen nodig.Diploma’s op mbo-2 niveau:

- Helpende breed 2

- Helpende sociaal agogisch werk 2

- Helpende welzijn 2

- Helpende Zorg en Welzijn 2

- Verzorgingsassistent(e)


Diploma’s op mbo-3 of -4 niveau (ook MDGO/MHNO/MSPO/Leerlingwezen):

- A verpleegkundige

- Activiteitenbegeleider (AB)

- Activiteitenbegeleiding (AB)

- Agogisch Werk (AW)

- Agogisch Werk/Residentieel Werk (AW/RW)

- Agogisch Werk/Cultureel Werk (AW/CW)

- Akte hoofdleidster kleuteronderwijs

- Akte Kleuterleidster A

- Akte Kleuterleidster B

- Akte van bekwaamheid als hoofdleidster bij het kleuteronderwijs

- Akte van bekwaamheid als leidster aan kleuterscholen

- Akte van bekwaamheid als leidster bij het kleuteronderwijs

- Arbeidstherapie (AT)

- A-Verpleegkundige

- A-verpleegster

- A-verpleger

- B Verpleegkundige

- B-Verpleegkundige

- B-verpleger

- CIOS algemeen sportleider/ster

- Cultureel werk (CW)

- Diploma A (ziekenverpleging)

- Diploma MHNO kinderverzorgster voor het jonge kind

- Getuigschrift A (ziekenverpleging)

- Getuigschrift B (ziekenverpleging)

- Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)

- Inrichtingswerk (IW)

- Kinderbescherming A

- Kinderbescherming B

- Kinderverzorging en Opvoeding

- Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV)

- Kinderverzorgster (KV)

- Kinderverzorging/Jeugdverzorging 2 (KV/JV 2)

- Kinderverzorging/Jeugdverzorging 3 (KV/JV 3)

- Kinderverzorgster van de centrale raad voor de kinderuitzending

- Kultureel werk (KW)

- Leidster kindercentra (niet van OVDB)

- Leidster Kindercentra van de OVDB of onder de WEB

- Leidster Kindercentra landelijke stg. OVDB

- Maatschappelijke zorg (medewerker gehandicaptenzorg)

- Medewerker Gehandicaptenzorg niveau 3

- Medewerker gehandicaptenzorg niveau 4

- Medewerker maatschappelijke zorg

- Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg

- Pedagogisch werker

- Pedagogisch werker 3

- Pedagogisch Werker kinderopvang

- Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg

- Pedagogisch Werker Jeugdzorg – niveau 4

- Pedagogisch werker niveau 4 Jeugdzorg

- Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg niveau 4

- Residentieel Werk (RW)

- Sociaal Agogisch 2

- Sociaal Agogisch II

- Sociaal-agogisch II richting (MBO SA II) (semi) residentiële hulpverlening

- Sociaal Agogisch II (MBO-SA II) afstudeerrichting Kultureelwerk

- Sociaal Cultureel Werk

- Sociaal Dienstverlener (SD)

- Sociaal Pedagogisch Werker

- Sociaal Pedagogisch Werk Kinderopvang MBO niveau 3

- Sociale Arbeid (SA, SA2 of SAII)

- Sociale Arbeid/Sociaal Dienstverlener (SA/SD)

- Sociale Dienstverlening (SD, SA, SA1 of SAI)

- Sociaal Pedagogisch Werker (SPW lang of onder WEB)

- SPW lang

- Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB)

- Verdere Scholing in Dienstverband (VSID) richting kinderdagverblijven

- Verpleegkunde

- Verpleegkunde A

- Verpleegkunde B

- Verpleegkunde Z

- Verpleegkundige

- Verpleegkundige Z

- Verplegende (VP)

- Verpleging (VP)

- Verpleging A

- Verpleging B

- Verzorgende (VZ niveau 3 of VZ lang)

- Verzorgende beroepen (VZ)

- Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG)

- Verzorging (VZ)

- Z Verpleegkundige

- Z-Verpleegkundige

- Zwakzinnigenzorg


Diploma’s op hbo niveau:

- Akte Muziekonderwijs A Algemene Muzikale Vorming

- Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)

- Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es)

- Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs

- Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es)

- Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es)

- Akte van bekwaamheid NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs)

- Aktiviteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)

- Akte van bekwaamheid N XI

- Akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de lichamelijke oefening

- Akte van Bekwaamheid van de tweede graad tot het geven van voortgezet onderwijs in Textiele Werkvormen alsmede in (een ander vak)

- Akte van Bekwaamheid voor het geven van Lager Onderwijs in het vak Lichamelijke Oefening

- Akte van Bekwaamheid voor het geven van Lager Onderwijs in het vak Nuttige Handwerken voor Meisjes

- Applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en in combinatie met kleuterakte A/B)

- Applicatiecursus volledig bevoegd onderwijzer(es)

- Pedagogisch management Kinderopvang

- Associate Degree Pedagogisch Educatief Medewerker

- Associate Degree Kinderopvang

- Associate Degree Onderwijsondersteuner Omgangskunde

- Bachelor of Nursing

- Creatieve therapie (waaronder van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)

- Cultureel Werk (CW)

- Docent Beeldende Kunst en Vormgeving

- Docent Dans

- Docent Drama

- Docent Mime

- Docerend musicus

- Educatieve therapie (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)

- Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)

- HBO-bachelor-SPH, CMV, WMD

- Hogere Beroepsopleiding voor Verpleegkundigen

- Hogere sociaal-pedagogische opleiding van leider(st)s op het terrein van jeugdvorming en volksontwikkeling (van Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)

- Hoofdonderwijzer

- Inrichtingswerk (IW)

- Jeugdwelzijnswerk

- Kinderverzorging en kinderopvoeding

- Kinderverzorging en opvoeding

- Kreatief Educatief Werk

- Kunstzinnige therapie

- Leraar speciaal onderwijs

- Leraar voortgezet onderwijs van eerste graad in tekenen

- Leraar voortgezet Onderwijs van eerste graad in handvaardigheid

- Leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in lichamelijke oefening

- Lerarenopleiding Omgangskunde

- Lerarenopleiding Verzorging/Gezondheidskunde

- Lerarenopleiding Verzorging/Huishoudkunde

- Maatschappelijk Werk (MW)

- Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)

- Overgangsbewijs naar laatste jaar pedagogische academie

- Pedagogiek MO-A of kandidaatsexamen Pedagogiek

- Pedagogische Academie

- Sociaal kunstzinnige therapie

- Verpleegkunde

- 3e jaar deeltijd volgend Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (SPH)

- 3e jaar deeltijd volgend Cultureel Maatschappelijke vorming (CMV)

- 3e jaar deeltijd volgend Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)