Gastouderbureau

Externe links


Certificaat eerste hulp aan kinderen (Ehak)

Dit certificaat kunt u behalen via GOB Westland. De cursus wordt gegeven door Mw. J. Vermeulen, een erkend docente Ehak via het Oranje Kruis.


Vereniging GastOuderBranche (VGOB)

De enige branchevereniging in de kinderopvang die uitsluitend de belangen behartigt van gastouderbureaus én gastouders.


KennisNetwerk GastouderOpvang (KNGO)

KennisNetwerk Gastouderopvang (KNGO) is een onafhankelijk initiatief gespecialiseerd in de sector gastouderopvang als onderdeel van kinderopvang.


Geschillencommissie Kinderopvang (GCK)

Deze commissie behandelt klachten van consumenten en oudercommissies tegen ondernemers in de kinderopvang over dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (kinderen van 4-12 jaar) in kindercentra en gastouderbureaus.


Beleidsregels gemeente Westland en gerelateerde boetes in het schema Afwegingsoverzicht

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen voor houders van een kindercentrum, een gastouderbureau, voorziening voor gastouderopvang of een peuterspeelzaal.


Landelijk Register Kinderopvang

Op deze website vindt u de gegevens van alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen in Nederland.


Jan Pellegrom Organisatieadvies (JPO)

Is een eenmansbureau dat helemaal thuis is in de belastingwereld van de gastouderopvang.


Rijksoverheid

Op de hoogte blijven via nieuwsberichten over het onderwerp Kinderopvang.


Belastingdienst

Proefberekening kinderopvangtoeslag.