Gastouderbureau

Niet gevaccineerde kinderen


In Nederland is iedere ouder vrij om te beslissen of hun kind wel of niet de gratis vaccinaties ontvangt via het Rijksvaccinatieprogramma op het consultatiebureau. Sommige ouders besluiten hun kind niet te laten vaccineren vanwege bijvoorbeeld geloofsovertuiging en sommige ouders kiezen hier heel bewust voor.

Het grootste risico van niet vaccineren loopt het niet-ingeënte kind zelf. Het kind is dan namelijk niet beschermd mocht het met één van de betreffende infectieziekten in aanraking komen.


De kans dat een ongevaccineerd kind andere kinderen met een ziekte uit het Rijksvaccinatie programma besmet is uiterst klein, omdat de meeste ziekten uit het Rijksvaccinatie programma nog zelden voorkomen in Nederland en 95% van de kinderen wel ingeënt zijn en dus geen risico lopen.

Wel kan het gevaar opleveren voor kinderen die de vaccinaties nog niet ontvangen hebben (door leeftijd) en voor aanstaande moeders, met name in de eerste aantal weken van haar zwangerschap.


Gastouderbureau Westland zal ongevaccineerde kinderen niet weigeren, maar zal een passende oplossing proberen te vinden, om eventuele besmetting zo veel mogelijk uit te sluiten. Bijvoorbeeld door een gastouder bij de kinderen thuis te laten opvangen.

Bij opvang bij een gastouder thuis zal het niet vaccineren besproken worden met de betreffende gastouder en eventuele ouders waarvan al kind(eren) in de opvang zijn bij dit gastoudergezin.


Meer informatie kunt u vinden bij Gezondheidsrisico’s in een kindercentrum of peuterspeelzaal (0-4 jarigen september 2014) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) - Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding en Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid.