Oudercommissie


De oudercommissie van Gastouderbureau Westland heeft als doel:


- De belangen zo goed mogelijk behartigen van de kinderen met betrekking tot de opvang en

- het vertegenwoordigen van de ouders;

- Het adviseren en overleggen met de directie over:

- - het pedagogisch beleidsplan;

- - de kwaliteit van de gastouderopvang;

- - de Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid.

- - de prijzen van de kinderopvang;

- - de GGD inspectie;

- - eventuele verbeterformulieren;

- Het realiseren van meer betrokkenheid bij de ouders;

- Het ontvangen en beantwoorden van e-mails;

- Het behandelen van eventuele klachten.

- Dit kan, indien wenselijk, in samenwerking met De Geschillencommissie Kinderopvang waar

- Gastouderbureau Westland bij is aangesloten.


De oudercommissie bestaat uit vraagouders, welke ingeschreven zijn bij Gastouderbureau Westland.

Momenteel bestaat de oudercommissie uit de volgende leden:

- Dhr. Michiel Kruijthof (voorzitter)

- Dhr. Wim van Ruijven (penningmeester)

- Mw. Caroline van der Knaap (secretaris)

- Mw. Denise van Es

- Dhr. Yoeri van Broekhoven


Zodra de notulen van een oudercommissie-vergadering binnen zijn kunt u deze inzien op Portabase.

De geplande vergadering, aanvang 20:00 uur, van de oudercommissie in 2023 op dinsdag 12 december.


Wilt u meepraten over de opvang van uw kind?

Treedt dan toe en vergader ongeveer vier keer per jaar mee. Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt, welke gepubliceerd wordt op ons Portabase administratie systeem waar het inzichtelijk is voor voor iedereen die is ingeschreven.