Gastouderbureau

Sociale kaart Westland en omstreken

Naam

Politie alarmnummer (bij noodsituaties)

Crisisdienst Jeugdbescherming (bij spoed)

Politie Westland (ook sociale jeugd- zedenzaken)

Bureau Jeugdbescherming West

Veilig Thuis

Sociaal Kernteam Westland voor jeugdhulp

GGD Haaglanden

Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West

Centrum voor Jeugd en Gezin Den Haag

Vertrouwensinspecteur Inspectie Onderwijs

Telefoon

112

070 379 51 60

0900 88 44

070 308 29 99

0800 20 00

017 414 01 74

088 355 01 00

088 054 99 99

0800 285 40 70

0900 111 3 111