Protocol 'kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag' voor de kinderopvang


De meldcode inclusief afwegingskader, de meldplicht en hoe om te gaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling en de bijbehorende handleidingen kunt u met de link hieronder verkrijgen via de Rijksoverheid.


Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling----------------------------------------De organisaties en instanties van onze regio:


Sociale kaart van Gastouderbureau Westland