Gastouderbureau

Openbaar jaarverslag klachtenregistratie


Hieronder staat een link naar het PDF jaarverslag inzake de wettelijke verplichting schriftelijk verslag uit te brengen over de klachten die in het afgelopen jaar zijn geregistreerd.

- Periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017Klachtenformulier-bijlage 1


Bent u ontevreden over een situatie of gebeurtenis? Probeer het eerst ter sprake te brengen bij uw (gast-)ouder. Wellicht dat u zo al snel tot een oplossing komt. Komt u er samen niet uit?

GOB Westland wil de opmerkingen en klachten van u als gastouder of ouder graag horen, want met uw klacht kan de kwaliteit van de opvang wellicht weer verbeterd worden.


Het originele klachtenformulier (bijlage 1) kunt u alleen inzien en zonodig downloaden / printen zodra u bent ingeschreven bij Gastouderbureau Westland en uw inloggegevens heeft ontvangen.

Eventueel kunt u de identieke gegevens hieronder naar uw mail kopiëren om verder in te vullen.

Daarna stuurt u het naar info@gobwestland.nl of kunt u de klacht via de oudercommissie bespreekbaar maken. Stuur dan uw mail naar oc@gobwestland.nl


Mocht u ontevreden zijn over het bureau en bent u van mening daar niet samen met de houder van het gastouderbureau uit te komen? GOB Westland is aangesloten bij Geschillencommissie Kinderopvang, een landelijke stichting die klachten behandelt van consumenten en oudercommissies tegen ondernemers in de kinderopvang, buitenschoolse opvang in de kindercentra en gastouderbureaus. De commissie behandelt geen klachten tegen een gastouder.


Uiteraard hopen wij, dat het zover niet hoeft te komen!

Naam Ouder:

Adres:

Postcode en plaats:

Telefoonnummer:

Mobiel:

E-mailadres:

Naam kind:

Geboortedatum:

Klacht heeft betrekking op:  ☐  Gastouderopvang

Klacht heeft betrekking op:  ☐  Gastouderbureau

Klacht heeft betrekking op:  ☐  Bereikbaarheid gastouderbureau

Klacht heeft betrekking op:  ☐  Facturering

Klacht heeft betrekking op:  ☐  Gastouder

Klacht heeft betrekking op:  ☐  Oudercommissie

Klacht heeft betrekking op:  ☐  Pedagogisch beleid

Klacht heeft betrekking op:  ☐  Anders, nl:

Omschrijving klacht: