Gastouderbureau

•     Opvangvergoeding

De gastouder is vrij om samen met de ouder een tarief af te spreken.


•     Bemiddelingskosten

De bemiddelingskosten zijn € 1,00 per uur, per kind.

Met een maximum per maand van € 65,00 voor één kind in de opvang en € 40,00 voor elk volgend kind in de opvang, bij één en dezelfde gastouder.

.

De opvangvergoeding voor de gastouder wordt samen met de bemiddelingskosten door

Gastouderbureau Westland aan de vraagouder gefactureerd (kassiersfunctie).

Zodra het verschuldigde bedrag door het gastouderbureau is ontvangen, wordt de opvangvergoeding doorbetaald aan de gastouder.Hieronder een staat wat er o.a. wordt gedaan met de bemiddelngs- en inschrijfkosten die u betaalt aan Gastouderbureau Westland:


•     Digitaal aanvragen van de VOG voor € € 33,85 (€ 7,50 lager dan via de gemeente)

•     Het uitvoeren van de jaarlijkse Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid;

•     Helpen zoeken naar een vervangende gastouder bij ziekte en/of vakantie;

•     Het organiseren van thema- en gastouderavonden (bij belangstelling);

•     Periodieke evaluatiegesprekken voeren over de gastouderopvang;

•     De ‘actieve’ gastouder mag jaarlijks GRATIS de Ehak herhalen;

•     Het beantwoorden van telefoon, e-mail en contactformulier;

•     Het minimaal 2x per jaar bezoeken van actieve gastouders;

•     Het controleren van geldigheid van alle documenten;

•     Aansluiting bij het KennisNetwerk Gastouderopvang;

•     Kosten voor het werven van gastouders en ouders;

•     Aansluiting bij Geschillencommissie Kinderopvang;

•     De aanvragen/wijzigingen LRK via de gemeenten;

•     Aansluiting bij de Vereniging GastOuderBranche;

•     Informeren over GGD-regels en veranderingen;

•     Het organiseren van informele activiteiten;

•     Het bemiddelen van een goede koppeling;

•     Het digitale urenregistratiesysteem;

•     Administratieve dienstverlening;

•     Het begeleiden van gastouders;

•     Intake gesprekken aangaan;

•     Kassiersfunctie;

•     Overige kosten van het gastouderbureau.

       Tarieven


De maandelijkse kosten voor gastouderopvang bestaan uit twee delen: de opvangvergoeding voor de gastouder en de bemiddelingskosten.

Daarnaast wordt er eenmalig € 25,00 inschrijfkostenkosten verrekend, zowel bij de vraagouder als bij de gastouder, zodra er een officiële intake heeft plaats gevonden.